NY ORDFÖRANDE I KKF!
Vi tackar Susanne Larsson för det gågna året och hälsar Malin Hofgren välkommen som ny ordförande.

Styrelse


Ordförande
Malin Hofgren
e-post:ordf@kalixkonst.se
 

Sekreterare 

Lisbeth Nordvall
 

Kassör:
Sven-Erik Lampinen
 

Ledamot

Eeva Leena Väätäjä
 

Ledamot & webansvarig

Lena Mannola Edselius
 

Ledamot

Ann-Kristin Martinsson Sjölund
 

Ledamot

Kjell Hjort

Ledamot

Inger Månsson


Suppleant

Elisabeth Isacsson
 

Suppleant 2
Sven Nordlund

 

*** GLAD SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN ***