• Information

Konstföreningen välkomnar våra nya
styrelsemedlemmar - Sven Nordlund  och kassör Kristina Enholm

 

Kalix konstförening

Kalix konstförening består för närvarande av ca 170
medlemmar i huvudsak bosatta och verksamma i Kalix. Årsavgiften är 150 kr.

Som medlem deltar du i föreningens årliga konstlotteri.

 

ÅRSMÖTE 14 MARS
kl. 13.00
Folkets Hus