• Information

Konstföreningen välkomnar Susanne Larsson vår nya ordförande och vår nya kassör Sven-Erik Lampinen.
 

 

Kalix konstförening

Kalix konstförening består för närvarande av ca 170
medlemmar i huvudsak bosatta och verksamma i Kalix. Årsavgiften är 150 kr.

Som medlem deltar du i föreningens årliga konstlotteri.

 

ÅRSMÖTE 14 MARS
kl. 13.00
Folkets Hus